Facebook Pixel
9,5 klanttevredenheid ++ Ruim 15 jaar ervaring ++ afhalen mogelijk ++ voor 14:00 besteld morgen in huis ++ Gratis verzending vanaf 50 euro

Mauvekoi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mauvekoi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mauvekoi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mauvekoi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Mauvekoi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Mauvekoi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mauvekoi neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mauvekoi) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mauvekoi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mauvekoi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mauvekoi gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mauvekoi gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Cookie NaamDoel
_ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden
_gid Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden
_dc_gtm_<property-id> Wordt gebruikt om de request rate te verminderen
AMP_TOKEN Bevat een token die gebruikt kan worden om een Client ID van de AMP Client ID service te verkrijgen. Andere mogelijke waarden wijzen op afmelding, inflight aanvragen of een error bij het opvragen van een Client ID van AMP Client ID
_gac_<property-id> Bevat advertentiegerelateerde informatie voor de gebruiker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Mauvekoi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mauvekoi zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mauvekoi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mauvekoi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Welke cookies plaatsen we

De onderstaande tabel bevat een lijst aan cookies die we plaatsen en welke informatie deze cookies bevatten

Cookie NaamDoel
FORM_KEY Slaat een willekeurig gegenereerde gebruikersleutel op.
PHPSESSID Jouw sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Zorgt voor de mogelijkheid voor gasten om hun orders te bekijken en aan te passen.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over je winkelwagen en je bekeken producten, als je hierom gevraagd hebt.
STF Informatie over producten die je naar bekenden hebt gemaild.
STORE De store view of taal die je hebt geselecteeds.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant toestemming heeft gegeven voor cookies
MAGE-CACHE-SESSID Voor het cachen van content op de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Voor het cachen van content op de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Voor het cachen van content op de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Voor het cachen van content op de browser om pagina's sneller te laten laden.
SECTION-DATA-IDS Voor het cachen van content op de browser om pagina's sneller te laten laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Voor het cachen van content op de browser om pagina's sneller te laten laden.
X-MAGENTO-VARY Voor het cachen van content op de server om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Helpt met vertalingen van content naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Helpt met vertalingen van content naar andere talen.